RODZAJE USŁUG

 • prowadzenie odpowiednich ksiąg, rejestrów  i ewidencji podatkowych (księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, rejestry sprzedaży i zakupów VAT, ewidencje środków trwałych, ewidencje wyposażenia itp.);
 • sporządzanie i dostarczenie właściwych deklaracji do urzędów skarbowych;
 • prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych:

– prowadzenie akt osobowych pracowników,
– przygotowanie umów o pracę,
– prowadzenie kart urlopowych,
– przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania,
– przygotowanie list płac,
– rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło;

 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (pracownicy);
 • przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło;
 • bieżące informowanie o wysokości zaliczek na podatki i składkach ZUS jakie należy zapłacić za dany okres;
 • sporządzanie rocznych deklaracji skarbowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS;
 • inne czynności w zależności od potrzeb

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb. 

Na życzenie klienta wykonujemy jednorazowe czynności obejmujące kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

Może to być np. zlecenie wykonania:

 • deklaracji skarbowych,
 • deklaracji ZUS,
 • wypełnienia jakiejkolwiek ewidencji,
 • sporządzenia listy płac,
 • założenia teczki akt osobowych pracownika,
 • inne w zależności od potrzeb.