Jesteśmy firmą zajmującą się m.in. kompleksową obsługą księgową firm działających na terenie województwa śląskiego i łódzkiego. Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami finansowo-księgowymi.

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego.

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS.

W naszym biurze możecie Państwo załatwić większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Zapewniamy naszym klientom fachowe doradztwo i reprezentowanie firmy przed urzędami. Współpracujące z nami firmy zajmujące się pełną obsługą w zakresie udzielania kredytów dla firm, faktoringu, leasingu, oprogramowania, instalacji kas fiskalnych, obsługi prawnej i in. poszerzają spektrum świadczonych przez nas usług.